ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเล้งเท้งการ์เม้นท์ (สำนักงานใหญ่)

ตั้งอยู่ที่ 326-328-330 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

มือถือ: 099-494-1465

Email: thailengtenggarment@gmail.com